FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि आशयको सुचना ।

८०/८१ 04/10/2024 - 08:23 PDF icon Aasaya.pdf

औषधि खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना।

८०/८१ 02/29/2024 - 12:51 PDF icon It medicine suchana.pdf

बोलपत्र आह्वानको सूचना।

८०/८१ 02/27/2024 - 12:29 PDF icon 1000013457.pdf

खरिद सम्झौता गर्न आउने बारे।

८०/८१ 02/20/2024 - 15:26 PDF icon kharid samjhauta jasmine.pdf

खरिद सम्झौता गर्न आउने बारे।

८०/८१ 02/20/2024 - 14:50 PDF icon kharid samjhauta milijuli.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना।

८०/८१ 01/26/2024 - 15:54 PDF icon suchaana.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि आशयको सूचना।

८०/८१ 01/20/2024 - 13:00 PDF icon aasaaya.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि आशयको सूचना ।

७९-८० 12/09/2022 - 14:53 PDF icon आशय.pdf

सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सुचना ।

७५/७६ 12/07/2018 - 17:37 PDF icon Notice.pdf

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आहवान सम्बन्धी सुचना ।

७४/७५ 04/04/2018 - 14:41 PDF icon सिलबन्दी दरभाउ पत्र आहवान सम्बन्धी सुचना ।