FAQs Complain Problems

वडा न १

गौमुल गाउँपालिकाको माथिल्लो भागमा रहेको वडा न. १ मा जम्मा 227 घरधुरी अन्तर्गत 1608 जनसङ्खयाको बसोबास रहेको छ ।जसमध्य 812 पुरुष र 796 महिला रहेका छन् ।यस वडामा 141 परिवार रोकाया, 57 परिवार बोहरा, 12 परिवार चँदारा, ८ परिवार सार्की, ७ परिवार ल्वार र 2 परिवार बि.क रहेका छन् ।

यस वडाका ८८.79% पुरुष र 85.30% महिलाहरु साक्षार रहेका छन् ।यस वडाका 85 घरधुरीले सोलार र 142 घरधुरीले बिजुली प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

यस वडाका अधिकंश जनताहरु कृषी पेशा अन्तर्गत भेडा बाख्रा पालन गर्ने गरेका छन् ।यस क्षेत्रमा पर्याप्त जमिन भएतापनी खेतियोग्य जमिन भने पर्याप्त नरहेको र सिचार्इको पनि ब्यवस्था नभएकाले पशुपालन र बैदेशीक रोजगारी नै यो वडाका बासिन्दाहरुको मुख्य पेशा रहेको छ।

वडा पदाधिकारी

बल बहादुर रोकाया
वडा अध्यक्ष
९८४८६१८२३७
देब बहादुर रोकाया
वडा अध्यक्ष
९८६८४७५४५५
राम बहादुर रोकाया
वडा सदस्य
९८४८४८०९१७
झिमी बोहरा
वडा सदस्य
९८६५७०३९६८
किणी ल्वार
वडा सदस्य
९८६५६२९९०९
हर्क बहादुर बोहरा
वडा सदस्य
९८६५४७५३४९