FAQs Complain Problems

गौमुल गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन ।

Read More

गौमुल गाउँपालिका स्वागत गेट ।

Read More

गौमुल गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन ।

Read More

उम्मेदवारको स्विकृत नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना।

दस्तावेज: 

औषधि खरिद सम्बन्धि शिलबन्धि दरभाउपत्र आव्हानको सुचना

दस्तावेज: 

करारमा प्राविधिक कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9848618941
hari.rokaya36@gmail.com
उपाध्यक्ष
9865752886/9858488412
tsita4323@gmail.com

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
9848492727
सूचना प्रविधि अधिकृत
9848552514/9844677488

जानकारी