FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ । ७५/७६ 02/14/2019 - 13:27 PDF icon राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ।
अपाङ्गता भएका ब्यक्तीको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ । ७५/७६ 02/14/2019 - 13:26 PDF icon अपाङ्गता भएका ब्यक्तीको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ।
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ । ७५/७६ 02/14/2019 - 13:25 PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ।
जलश्रोत नियमावली २०७५ ७५/७६ 02/14/2019 - 13:24 PDF icon जलश्रोत नियमावली २०७५
आपतकालिन कार्यसञ्चालन विधि २०७५ । ७५/७६ 02/14/2019 - 13:23 PDF icon आपतकालिन कार्यसञ्चालन विधि २०७५ ।
उपभोक्ता समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ । ७५/७६ 02/14/2019 - 13:22 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ ।
ब्यवसाय दर्ता तथा नविकरण निर्देशिका २०७५ । ७४/७५ 02/14/2019 - 13:21 PDF icon ब्यवसाय दर्ता तथा नविकरण निर्देशिका २०७५ ।
मदिरा नियन्त्रण कार्यविधि २०७५ । ७४/७५ 02/14/2019 - 13:20 PDF icon मदिरा नियन्त्रण कार्यविधि २०७५ ।
करार प्राविधिक कर्मचारी ब्यवस्थापन सन्बन्धी कार्यविधि २०७४ । ७४/७५ 02/14/2019 - 13:19 PDF icon 2.1.10 करार प्रविधिक कर्मचारी ब्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
न्यायीक समिति कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ । ७४/७५ 02/14/2019 - 13:18 PDF icon एफ एम रेडियो सञ्चालन कार्यविधि २०७४ ।

Pages